Een kustlaboratorium aan de voet
van de Zeelandbrug bij Colijnsplaat.

Met een cheque van ruim 6,2 miljoen euro in de hand zoekt de Stichting het Zeeuws Landschap naar een plek rond de Oosterschelde om een kustlaboratorium te starten. Wat directeur dr. M. A. Hemminga betreft gooit Schouwen-Duiveland hoge ogen, net als Noord-Beveland en Reimerswaal. Het project de Kering 2039 draagt daar in zijn ogen zeker toe bij.

Een kustlaboratorium: het klinkt als een flink gebouw waarin wetenschappers experimenteren met het kweken van waterleven op het land. Toch moet er volgens Hemminga niet aan een gebouw gedacht worden. Eerder aan enkele tientallen hectares grond, waarop gestart wordt met het kweken van zeedieren. Zoals bijvoorbeeld de Stichting de Zeeuwse Tong doet aan de voet van de Zeelandbrug bij Colijnsplaat.

Maar dan beter landschappelijk ingepast, haast Hemminga te melden. Hij ziet het project in Colijnsplaat nog wel veranderen. Aan het zoeken naar nieuwe vormen van aquacultuur ligt de groeiende vraag naar vis ten grondslag. De wereldbevolking groeit en op tal van plaatsen worden alternatieven gezocht voor de zee, die ook haar beperkingen heeft. Op het snijpunt van land en water denken aan nieuwe teeltvormen, dat is aquacultuur in algemene zin.

Het Zeeuws Landschap is er een voorstander van. ,,Maar wel op een verantwoorde ecologische manier. Het moet ingepast worden in het landschap”, aldus Hemminga. Ook economisch moet het haalbaar zijn. ,,En natuurlijk binnen de veiligheidsnormen zoals die zijn afgesproken.” Op Noord-Beveland lijken er twijfels te bestaan. Maar de veiligheid kan niet in het geding zijn. Op het kantoor van Hemminga in Wilhelminadorp staat een cheque met daarop een bedrag van 6.250,000 euro. Dat geld van de Postcodeloterij mag het Zeeuws Landschap steken in het opzetten van een kustlaboratorium. Nu is het zoeken naar een geschikte locatie. Wat Hemminga betreft wel rond de Oosterschelde en de Zuidkust van Schouwen-Duiveland is wat hem betreft zeker geschikt.

Maar er moeten wel een paar hobbels genomen worden. Zo heeft het Zeeuws Landschap een gemeente nodig, die initiatieven in deze richting toejuicht. Er moeten bestemmingsplannen aangepast worden. Daarnaast moet het Zeeuws Landschap grond verwerven. Boeren bijvoorbeeld die land willen verkopen ten behoeve van aquacultuur. Dat laatste maakt dat Hemminga het achterste van zijn tong niet laat zien. Door nu al een voorkeur uit te spreken voor een locatie kan de prijs voor de grond alleen maar opgevoerd worden.
Wel doet hij de uitspraak dat het aan komt op Noord-Beveland, Reimerswaal of Noord-Beveland. ,,Daar zijn geschikte locaties.” Inzoemend op Schouwen-Duiveland zal vooral gedacht moeten worden aan een plek aan de Zuidkust ter linker- of rechter-ingeschazijde van plan Tureluur. ,,Tureluur is een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Als we in dat gebied wat gaat doen moeten we op een andere plaats compenseren.” En dat schiet dus niet op. De eerste verkennende gesprekken hebben al plaatsgevonden met Schouwen-Duiveland en die verliepen goed volgens de directeur van het Zeeuws Landschap. ,,Maar ook het Seap (sociaal-economisch adviesplatform) spreekt ons aan. Ze zijn er op Schouwen-Duiveland mee bezig”, aldus Hemminga. Want het Zeeuws Landschap kan wel aan de slag gaan, uiteindelijk zijn er ondernemers nodig die de uitdaging aan willen gaan. Het werk van het Seap geeft hem vertrouwen dat er op Schouwen-Duiveland ondernemers zijn die wel willen. ,,Maar echte gesprekken hebben we nog niet gehad met ondernemers.” Nergens in Zeeland overigens. Hemminga en de zijnen hebben het geld in februari van dit jaar gekregen. ,,En we willen binnen een jaar een locatie hebben gekozen.” Met andere woorden, in februari 2011 moet de keuze bepaald zijn. Het CDA in de gemeenteraad heeft al aangedrongen bij burgemeester en wethouders om snel aan de bel te trekken. En ook het Seap zelf heeft haar voorzitter drs P. Schotte al een brief richting gemeentebestuur laten schrijven.